Skip to main content

Show filters

Hide filters

alternatívny liečiteľ zvierat/alternatívna liečiteľka zvierat

Description

Code

3240.1

Description

Alternatívni liečitelia zvierat vyšetrujú choré alebo poranené malé a veľké zvieratá a poskytujú alternatívne liečebné ošetrenie. Môžu používať homeopatiu alebo akupunktúru a iné alternatívne lieky alebo metódy na vyliečenie zvieraťa. Alternatívni liečitelia zvierat takisto odporúčajú také formy liečby, ktoré posilňujú samoliečebné schopnosti zvierat. 

Alternatívne označenie

alternatívna liečiteľka zvierat

alternatívny liečiteľ zvierat

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept