Skip to main content

Show filters

Hide filters

komoditný maklér/komoditná maklérka

Description

Code

3324.1

Description

Komoditní makléri pôsobia ako sprostredkovatelia medzi kupujúcimi a predávajúcimi hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako sú suroviny, hospodárske zvieratá alebo nehnuteľnosti. Vyjednávajú ceny a z týchto transakcií dostávajú províziu. Skúmajú trhové podmienky špecifických komodít s cieľom informovať svojich klientov. Predkladajú ponuky a vypočítavajú náklady transakcií.

Alternatívne označenie

komoditná maklérka

komoditný maklér

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept