Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka výstavby kanalizačných systémov

Description

Code

3123.1.22

Description

Supervízori výstavby kanalizačných systémov dohliadajú na inštaláciu kanalizačných potrubí a inej infraštruktúry na spracovanie odpadu. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízorka výstavby kanalizačných systémov

supervízor výstavby kanalizačných systémov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept