Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka požičovne tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť

Description

Code

5249.2.2

Description

Pracovníci požičovne tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť majú na starosti prenájom zariadení a určenie doby ich používania. Do tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť patrí všetok tovar, ktorý sa používa v domácnostiach ako spálňový nábytok, bielizeň, kuchynský nábytok, stroje a materiály. Pracovníci požičovne dokumentujú transakcie, poistenie a platby.

Alternatívne označenie

pracovník požičovne tovaru osobnej spotreby a vybavenia domácnosti

agentka pracovníčka požičovne tovaru osobnej spotreby a vybavenia domácnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept