Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

podnikový architekt/podniková architektka

Description

Code

2511.6

Description

Podnikoví architekti vyvažujú technologické príležitosti s obchodnými požiadavkami. Okrem toho zachovávajú holistický pohľad na stratégiu, procesy, informácie a aktíva IT organizácie a spájajú obchodnú úlohu, stratégiu a procesy so stratégiou IT.

Alternatívne označenie

architektka spoločnosti

architekt spoločnosti

manažér architektúry podniku

manažérka architektúry podniku

podniková architektka

podnikový architekt

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept