Skip to main content

Show filters

Hide filters

vymáhateľ/vymáhateľka poistného

Description

Code

4214.2

Description

Vymáhatelia poistného vyberajú pokuty za oneskorené platby poistného. Špecializujú sa na všetky oblasti poistenia, ako je zdravotné poistenie, životné poistenie, poistenie auta, cestovné poistenie a ďalšie, a opakovane ponúkajú jednotlivcom pomoc s platbami alebo harmonogram splátok podľa ich finančnej situácie.

Alternatívne označenie

vymáhateľ dlžného poistného

vymáhateľka dlžného poistného

vymáhateľka poistného

vymáhateľ poistného

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept