Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pedagogický asistent/pedagogická asistentka

Description

Code

2359.2

Description

Pedagogickí asistenti poskytujú pomoc študentom so vzdelávacími problémami a pôsobia ako hlavný kontaktný bod pre týchto študentov. Zabezpečujú, aby sa študentom s nedostatočným zastúpením s problémami vo vzdelávaní alebo osobnom živote poskytlo doučovanie a vzdelávacie programy navyše. Počas akademického roka takisto organizujú viaceré sociálne aktivity.

Alternatívne označenie

pedagogický asistent

pedagogická asistentka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept