Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

inšpektor/inšpektorka ochrany zvierat

Description

Code

5419.9

Description

Inšpektori ochrany zvierat vyšetrujú hlásenia o údajnom týraní alebo zanedbávaní, zachraňujú zvieratá pred bezprostrednými alebo potenciálnymi hrozbami, spolupracujú s internými a externými agentúrami a inými spolkami na ochranu zvierat, vzdelávajú a radia majiteľom a opatrovateľom zvierat, snažia sa zlepšiť alebo zachovať dobré životné podmienky zvierat a predchádzať utrpeniu alebo ho zmierňovať.

Alternatívne označenie

inšpektor blaha zvierat

inšpektor dobrých životných podmienok zvierat

inšpektorka blaha zvierat

inšpektorka dobrých životných podmienok zvierat

inšpektorka ochrany zvierat

inšpektor ochrany zvierat

kontrolórka ochrany zvierat

kontrolór ochrany zvierat

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept