Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik/technička v biomedicíne

Description

Code

2131.8

Description

Technici v biomedicíne vykonávajú všetky laboratórne metódy, ktoré sa vyžadujú v rámci lekárskych vyšetrení, liečebných a výskumných činností, najmä klinicko-chemické, hematologické, imunohematologické, histologické, cytologické, mikrobiologické, parazitologické, sérologické a rádiologické testy. Vykonávajú analytické testovanie vzoriek a výsledky poskytujú lekárskemu personálu na ďalšie stanovenie diagnózy. Technici v biomedicíne môžu využívať tieto metódy najmä vo vede v oblasti infekcií, krvi alebo buniek.

Alternatívne označenie

technik v biomedicíne

technička v biomedicíne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept