Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca odbytu

Description

Code

1420.3

Description

Vedúci odbytu slúžia ako sprostredkovatelia medzi klientmi a organizáciou a riadia tak predaj, ako aj dlhodobé vzťahy s klientom. Majú poznatky o produktoch a službách a vytvárajú zmluvy so zákazníkmi.

Alternatívne označenie

vedúca odbytu

vedúci odbytu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept