Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

režisér/režisérka animovaných filmov

Description

Code

2654.1.1

Description

Režiséri animovaných filmov uskutočňujú nábor multimediálnych umelcov a vykonávajú nad nimi dohľad. Sú zodpovední za kvalitu animácie a toho, aby sa produkcia uskutočňovala načas a v rámci rozpočtu.

Alternatívne označenie

režisérka animovaných filmov

režisér animovaných filmov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept