Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dizajnér inteligentných systémov IKT/dizajnérka inteligentných systémov IKT

Description

Code

2511.11

Description

Dizajnéri inteligentných systémov IKT používajú metódy umelej inteligencie v oblasti inžinierstva, robotiky a počítačovej vedy na navrhovanie programov, ktoré simulujú inteligenciu informácie vrátane modelov myslenia, kognitívnych a znalostných systémov, riešenia problémov a rozhodovania. Okrem toho integrujú štruktúrované poznatky do počítačových systémov (ontológie, vedomostné základne) s cieľom vyriešiť zložité problémy, ktoré si zvyčajne vyžadujú vysokú úroveň odborných znalostí ľudí alebo metód umelej inteligencie.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternatívne označenie

dizajnér sémantických technológií

dizajnérka sémantických technológií

dizajnér inteligentných systémov

tvorca inteligentných systémov

dizajnérka inteligentných systémov

tvorkyňa inteligentných systémov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept