Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka nákupu

Description

Code

1324.8.2

Description

Manažéri nákupu majú na starosti nákup tovarov, zariadení a služieb pre svoju spoločnosť a snažia sa zabezpečiť najkonkurenčnejšie ceny. Nesú zodpovednosť aj za rokovania o zmluvách, preverenie kvality výrobkov a analýzu dodávateľov, ako aj za používanie a ďalší predaj tovarov a služieb.

Alternatívne označenie

vedúci nákupného oddelenia

vedúca nákupného oddelenia

manažérka nákupu

manažérka nákupného oddelenia

manažér nákupného oddelenia

nákupný manažér

manažér nákupu

nákupná manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept