Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

licenčný úradník/licenčná úradníčka

Description

Code

3354.2

Description

Licenční úradníci spracúvajú žiadosti o licencie a poskytujú poradenstvo v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa udeľovania licencií. Vykonávajú aj kontrolné úlohy s cieľom zabezpečiť, že žiadateľ má nárok na požadovanú licenciu, zabezpečujú včasné platenie licenčných poplatkov a dodržiavanie právnych predpisov.

Alternatívne označenie

licenčný úradník

licenčná úradníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept