Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vysokoškolský pedagóg/vysokoškolská pedagogička v odbore praktická sociálna práca

Description

Code

2310.2

Description

Vysokoškolskí pedagógovia v odbore praktická sociálna práca vyučujú, dohliadajú a hodnotia študentov sociálnej práce pred tým, ako získajú diplom, počas štúdia a po ňom. Prispievajú k ich umiestneniu a môžu odporúčať študentov na základe vhodných dôkazov.

Alternatívne označenie

vysokoškolský pedagóg v odbore praktická sociálna práca

vysokoškolská pedagogička v odbore praktická sociálna práca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept