Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

manažér služieb v oblasti mobility/ manažérka služieb v oblasti mobility

Description

Code

2164.2

Description

Manažéri služieb v oblasti mobility sú zodpovední za strategický vývoj a vykonávanie programov, ktoré podporujú udržateľné a prepojené možnosti mobility, znižujú náklady na mobilitu a uspokojujú dopravné potreby zákazníkov, zamestnancov a komunity ako celku, ako napríklad spoločné využívanie bicyklov, spoločné využívanie elektrických kolobežiek, car-sharing a jazda na zavolanie a riadenie parkovísk. Nadväzujú a riadia partnerstvá s poskytovateľmi udržateľnej dopravy a spoločnosťami IKT a vyvíjajú obchodné modely s cieľom ovplyvňovať dopyt trhu a propagovať koncepciu mobility ako služby v mestských oblastiach.

Scope note

Does not include Transport planners.

Alternatívne označenie

inteligentný plánovač miest

koordinátorka programu mobility

koordinátor programu mobility

manažérka mobility

manažérka riešení mobility

manažér mobility

manažér riešení mobility

vedúca kancelárie mestskej mobility

vedúci kancelárie mestskej mobility

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept