Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobca/výrobkyňa modelov

Description

Code

2163.1.6

Description

Výrobcovia modelov vytvárajú trojrozmerné modely alebo rôzne návrhy či koncepcie, a to na rôzne účely, napríklad modely ľudských kostier alebo orgánov. Takisto pripevňujú modely na výstavné stojany, aby sa dali použiť na ich konečný účel, napríklad na začlenenie do vzdelávacích aktivít.

Alternatívne označenie

výrobkyňa modelov

výrobca modelov

modelárka

modelár

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept