Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

muzikoterapeut/muzikoterapeutka

Description

Code

2269.9.4

Description

Muzikoterapeuti používajú hudbu na liečbu pacientov s poruchami správania a patogénnymi stavmi, aby dosiahli prevenciu, zmiernenie alebo eliminovanie príznakov a zmenu správania a postojov, ktoré si vyžadujú liečbu. Podporujú a udržiavajú alebo obnovujú rozvoj, zrelosť a zdravie pacientov/klientov na základe liečby hudbou. Hudobná terapia poskytuje najmä pomoc ľuďom s citovými, somatickými, intelektuálne alebo sociálne vyvolanými poruchami správania a patogénnymi ochoreniami, ako sú psychózy (schizofrenické poruchy, bipolárne poruchy) a poruchy vývoja osobnosti.
 

Alternatívne označenie

muzikoterapeut

muzikoterapeutka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept