Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inštruktor pilates/inštruktorka pilates

Description

Code

3423.2.3

Description

Inštruktori pilates pripravujú a vedú cvičenia založené na práci a zásadách Josepha Pilatesa. Zhromažďujú a analyzujú informácie pre každého klienta s cieľom zabezpečiť, aby boli programy bezpečné, primerané a účinné. Pripravujú podporné, nesúťaživé hodiny, na ktorých uplatňujú Pilatesove zásady. Motivujú a nabádajú klientov na pravidelnú účasť na cvičeniach.

Alternatívne označenie

inštruktorka pilates

inštruktor pilates

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept