Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka vo výrobe

Description

Code

3122.4

Description

Supervízori vo výrobe koordinujú, plánujú a riadia výrobné procesy. Sú zodpovední za preskúmavanie výrobných plánov alebo zadaných objednávok, ako aj za riadenie pracovníkov v týchto oblastiach výroby.

Alternatívne označenie

supervízorka vo výrobe

supervízor vo výrobe

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept