Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vývojár/vývojárka výrobkov

Description

Code

3119.15

Description

Vývojári výrobkov zlepšujú účinnosť vývoja výrobkov, nastavujú zariadenia a vyvíjajú a testujú riešenia technických problémov. Úzko spolupracujú s inžiniermi a technikmi, kontrolujú výrobky, vykonávajú testy a zbierajú údaje.

Alternatívne označenie

vývojárka výrobkov

vývojár výrobkov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept