Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inšpektor/inšpektorka zdravotnej starostlivosti

Description

Code

3257.5.1

Description

Inšpektori zdravotnej starostlivosti navštevujú zdravotnícke zariadenia, aby zabezpečili náležitú starostlivosť všetkým pacientom v súlade s právnymi požiadavkami. Takisto kontrolujú, či zariadenia, procesy a personál fungujú primerane na to, aby sa zabránilo šíreniu infekcií a chorôb.

Alternatívne označenie

inšpektor zdravotnej starostlivosti

inšpektorka zdravotnej starostlivosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept