Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vedecký pracovník/vedecká pracovníčka v oblasti behaviorálnych vied

Description

Code

2632.3

Description

Vedeckí pracovníci v oblasti behaviorálnych vied skúmajú, pozorujú a opisujú ľudské správanie v rámci spoločnosti. Vyvodzujú závery o motívoch, ktoré v ľuďoch vyvolávajú činy, sledujú rozličné okolnosti rôznych druhov správania a opisujú rôzne osobnosti. Poskytujú poradenstvo organizáciám a vládnym inštitúciám v tejto oblasti. Môžu analyzovať aj správanie zvierat.

Alternatívne označenie

vedecká pracovníčka v oblasti behaviorálnych vied

vedecký pracovník v oblasti behaviorálnych vied

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept