Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka fotografie

Description

Code

2355.5

Description

Učitelia vyučujú rôzne techniky a štýly fotografovania, ako sú (skupinové) portréty, príroda, cestovanie, makro-, podvodné, čiernobiele, panoramatické, pohybové atď., poskytujú študentom predstavu o histórii fotografie, ale v kurzoch sa zameriavajú hlavne na prístup založený na praxi, v rámci ktorého pomáhajú študentom pri experimentovaní s rôznymi fotografickými technikami a ich zvládaní, a nabádajú ich, aby rozvíjali svoj vlastný štýl. Učitelia sledujú pokrok študentov a organizujú výstavy, ktorých cieľom je ukázať verejnosti prácu študentov.

Alternatívne označenie

učiteľka fotografie

učiteľ fotografie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept