Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nákupca/nákupkyňa mediálneho priestoru

Description

Code

2431.2

Description

Nákupcovia mediálneho priestoru nakupujú v mene svojich klientov reklamný priestor v tlačových, vysielacích a online médiách. Analyzujú účinnosť a primeranosť rôznych kanálov v závislosti od tovaru alebo služby a poskytujú poradenstvo pri rozhodovaní. Snažia sa dohodnúť na čo najlepšej cene bez toho, aby bola ohrozená kvalita reklamy. Podporujú vypracúvanie a zavádzanie marketingových a reklamných plánov v komunikačnej oblasti prostredníctvom najvhodnejšieho média.

Scope note

Includes people working with the advertising media planner.

Alternatívne označenie

nákupca mediálneho priestoru

nákupkyňa reklamného priestoru v médiách

nákupca médií

nákupca reklamného priestoru v médiách

nákupkyňa mediálneho priestoru

nákupkyňa médií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept