Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka zdravotníckeho zariadenia

Description

Code

1342.2

Description

Riaditelia zdravotníckych zariadení dohliadajú na činnosti zdravotníckych zariadení, ako sú nemocnice, rehabilitačné zariadenia, služby domácej starostlivosti a zariadenia starostlivosti o staršie osoby a zabezpečujú, že zariadenie spĺňa predpísané podmienky, pacienti a ostatní klienti dostávajú potrebnú starostlivosť, zariadenie je udržiavané a disponuje potrebným vybavením. Dohliadajú aj na zamestnancov a zabezpečujú vedenie záznamov.

Alternatívne označenie

riaditeľka zariadenia zdravotnej starostlivosti

riaditeľka zdravotníckeho zariadenia

riaditeľ zdravotníckeho zariadenia

manažér zdravotníckeho zariadenia

riaditeľ zariadenia zdravotnej starostlivosti

manažérka zdravotníckeho zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept