Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

technik/technička v oblasti anatomickej patológie

Description

Code

2269.12

Description

Technici v oblasti anatomickej patológie pomáhajú špecializovaným lekárom v patológii pri vykonávaní postmortálnych vyšetrení, vedení záznamov o vzorkách, orgánoch a príslušných nálezoch a pri zabezpečovaní ich náležitej likvidácie, a to pod dohľadom, na základe pokynov lekára.

Scope note

Excludes people performing patients treatment. Excludes people performing assistance in medical treatment.

Alternatívne označenie

technik v anatomickej patológii

technička v oblasti anatomickej patológie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept