Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

správca/správkyňa členskej základne

Description

Code

2431.12

Description

Správcovia členskej základne dohliadajú na plány členskej základne a koordinujú ich, podporujú súčasných členov a nadväzujú kontakty s potenciálnymi novými členmi. Analyzujú správy o vývojoch na trhu a vypracujú podľa nich marketingové plány. Správcovia členskej základne monitorujú a zabezpečujú efektívnosť procesov, systémov a stratégií.

Alternatívne označenie

správkyňa členskej základne

správca členskej záklane

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept