Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

environmentálny manažér/environmentálna manažérka

Description

Code

1349.13

Description

Environmentálni manažéri poskytujú vládnym inštitúciám a úradom poradenstvo v oblasti rozvoja environmentálnych politík. Analyzujú potenciálne hrozby, ktoré ohrozujú zdravie ľudí a životné prostredie v danom regióne, a riadia kampane zamerané na riešenie problémov, ako je zber odpadu, skládky a zachovanie zelených plôch.

Alternatívne označenie

environmentálna manažérka

environmentálny manažér

manažérka v oblasti životného prostredia

manažér v oblasti životného prostredia

poradca v oblasti ochrany životného prostredia

poradkyňa v oblasti ochrany životného prostredia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept