Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka tlače

Description

Code

3122.4.15

Description

Supervízori tlače organizujú činnosť jedného alebo viacerých tímov operátorov strojov pri tlači, viazaní kníh a konečnej úprave tlačených materiálov. Ich cieľom je optimalizácia výrobných procesov.

Alternatívne označenie

supervízorka tlače

supervízor tlače

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept