Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vydavateľský redaktor/vydavateľská redaktorka

Description

Code

2641.1

Description

Vydavateľskí redaktori vyhľadávajú rukopisy, ktoré možno zverejniť. Skúmajú texty spisovateľov s cieľom zhodnotiť obchodný potenciál alebo spisovateľov žiadajú, aby sa zamerali na projekty, ktoré chce dané vydavateľstvo vydať. Vydavateľskí redaktori udržiavajú dobré vzťahy so spisovateľmi.

Alternatívne označenie

knižná redaktorka

knižný redaktor

editor

vydavateľská redaktorka

editorka

vydavateľský redaktor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept