Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

zahraničný korešpondent/zahraničná korešpondentka

Description

Code

2642.1.11

Description

Zahraniční korešpondenti hľadajú a píšu nové správy s medzinárodným významom do novín, denníkov, časopisov, rozhlasu, televízie a iných médií. Pracujú v zahraničí.

Alternatívne označenie

zahraničná korešpondentka

zahraničný korešpondent

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept