Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

úradný veterinárny lekár/úradná veterinárna lekárka

Description

Code

2250.7

Description

Úradní veterinárni lekári sú odborníci s komplexným vedeckým vzdelaním. V rámci nezávislej, etickej a osobnej zodpovednosti majú oprávnenie uplatňovať všetky aspekty veterinárnych činností s osobitným zameraním na zdravie a dobré životné podmienky zvierat a verejné zdravie v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Zodpovedajú za vnútroštátne programy eradikácie chorôb zvierat, ochranu verejného zdravia a inšpekciu potravín alebo zvierat, premiestňovanie zvierat a dovoz a vývoz živých zvierat a ich produktov.

Alternatívne označenie

hlavná veterinárna lekárka

hlavný veterinárny lekár

veterinárna inšpektorka

veterinárny inšpektor

úradná veterinárna lekárka

úradný veterinárny lekár

štátna veterinárka

štátna zverolekárka

štátny veterinár

štátny zverolekár

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept