Skip to main content

Show filters

Hide filters

špecialista/špecialistka elektronických zariadení

Description

Code

2152.1

Description

Špecialisti elektronických zariadení skúmajú, navrhujú a vyvíjajú elektronické systémy, ako sú obvody, polovodičové zariadenia a prístroje, ktoré využívajú elektrickú energiu ako zdroj. Pracujú s kondenzátormi, tranzistormi, diódami alebo rezistormi s cieľom vytvárať elektronické obvody a aplikácie v oblastiach, ako sú telekomunikácie, akustika, prístroje a kontrola.

Alternatívne označenie

špecialista elektronických zariadení

špecialistka elektronických zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept