Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka počítačov a ich príslušenstva

Description

Code

5223.7.9

Description

Predavači počítačov a ich príslušenstva predávajú počítače a iné periférne zariadenia v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavač počítačov a ich príslušenstva

predavačka počítačov a ich príslušenstva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept