Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka v textilnej galantérii

Description

Code

5223.7.35

Description

Predavači v textilnej galantérii predávajú textil, látky, galantériu a iné v špecializovaných predajniach.

Scope note

Excludes people performing clothing sales.

Alternatívne označenie

predavač v textilnej galantérii

predavačka v textilnej galantérii

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept