Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecializovaný predavač/špecializovaná predavačka

Description

Code

5223.7

Description

Špecializovaní predavači predávajú tovar v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

špecializovaná predavačka

špecializovaný predajca

špecializovaný predavač

špecializovaná predajkyňa

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

Narrower occupations

zručnosti / kompetencie

URI – koncept