Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

právnik lingvista/právnička lingvistka

Description

Code

2643.4.1

Description

Právnici lingvisti interpretujú a prekladajú právne texty z jedného jazyka do druhého. Poskytujú právnu analýzu informácií, ktoré im boli predložené, a pomáhajú pochopiť technické aspekty obsahu vyjadreného v iných jazykoch.

Alternatívne označenie

právnička lingvistka

právnik lingvista

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept