Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kostolník/kostolníčka

Description

Code

5153.1.3

Description

Kostolníci vykonávajú administratívne povinnosti v kostoloch a farnostiach, zabezpečujú údržbu zariadení a podporujú farárov a iných nadriadených. Vykonávajú aj pomocné úlohy pred bohoslužbami a po nich, kam patrí upratovanie, príprava vybavenia a podpora kňaza.

Alternatívne označenie

kostolník

kostolníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept