Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

námorný architekt/námorná architektka

Description

Code

2144.1.14

Description

Námorní architekti navrhujú, budujú, vykonávajú údržbu a opravujú všetky typy lodí od rekreačných plavidiel po námorné plavidlá vrátane ponoriek. Analyzujú plávajúce stroje a zohľadňujú rôzne vlastnosti takých konštrukcií, napríklad tvar, štruktúru, stabilitu, odolnosť, prístup a pohon trupov lodí.

Alternatívne označenie

lodná architektka

námorný architekt

lodný architekt

námorná architektka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept