Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka služieb pomoci v oblasti mentálneho zdravia

Description

Code

3412.4.8

Description

Pracovníci služieb pomoci v oblasti mentálneho zdravia pomáhajú ľuďom, ktorí trpia duševnými alebo citovými problémami alebo závislosťami a poskytujú im liečbu. Zameriavajú sa na konkrétne prípady a monitorujú zotavovanie svojich klientov, poskytujú terapiu, zasahujú v krízových situáciách, poskytujú klientom právne služby a vzdelávanie.

Alternatívne označenie

pracovníčka služieb pomoci v oblasti mentálneho zdravia

pracovník služieb pomoci v oblasti mentálneho zdravia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept