Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka kultúrneho zariadenia

Description

Code

1431.1

Description

Riaditelia kultúrnych zariadení riadia operácie v zariadeniach, ktoré poskytujú kultúrne služby, ako sú divadlo, film a hudba. Plánujú a organizujú každodenné činnosti príslušných zamestnancov a zariadení a zabezpečujú, aby organizácia sledovala najnovší vývoj v tejto oblasti. Koordinujú rôzne oddelenia zariadenia a dbajú na správne využívanie zdrojov, politík a rozpočtov.

Alternatívne označenie

riaditeľka kultúrneho zariadenia

riaditeľ kultúrneho zariadenia

vedúci kultúrneho zariadenia

vedúca kultúrneho zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept