Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobný riaditeľ/výrobná riaditeľka

Description

Code

1321.2

Description

Výrobní riaditelia riadia a dohliadajú na výrobný proces v podniku. Zabezpečujú efektívnu výrobu produktov a služieb v danom časovom rámci a v rámci daného rozpočtu.

Alternatívne označenie

výrobná manažérka

výrobný riaditeľ

výrobný manažér

výrobná riaditeľka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept