Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kormidelník/kormidelníčka

Description

Code

3152.2

Description

Kormidelníci sú členovia posádky na najvyššej úrovni operačnej úrovne na vnútrozemskej lodi. Vykonávajú rôzne povinnosti súvisiace s fungovaním a udržiavaním priestorov paluby, motorových a iných zariadení, uväzovania a odväzovania lodí, ako aj s riadením lode ako hlavnou úlohou.

Alternatívne označenie

kormidelník

kormidelníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept