Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strategický riaditeľ/strategická riaditeľka

Description

Code

1213.2

Description

Strategickí riaditelia sú zodpovední za riadenie tvorby strategických programov a zabezpečovanie plnenia strategických cieľov organizácie. Dohliadajú na tvorbu stratégií, ako aj na kampaň organizácie a podporné činnosti v oblastiach, ako sú životné prostredie, etika, kvalita, transparentnosť a udržateľnosť.

Alternatívne označenie

riaditeľ podnikovej stratégie

strategický riaditeľ

strategická riaditeľka

riaditeľka podnikovej stratégie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept