Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytik/analytička prieskumu trhu

Description

Code

2431.11

Description

Analytici prieskumu trhu zhromažďujú informácie získané v rámci prieskumu trhu a skúmajú ich s cieľom vyvodiť závery. Definujú potenciálnych zákazníkov výrobku, cieľovú skupinu a spôsob, akým ich možno osloviť. Analytici prieskumu trhu analyzujú postavenie výrobkov na trhu z rôznych hľadísk, ako sú vlastnosti, cena a konkurenti. Analyzujú krížový predaj a vzájomné závislosti medzi rôznymi výrobkami a ich umiestnením. Analytici prieskumu trhu pripravujú informácie užitočné pre rozvoj marketingových stratégií.

Alternatívne označenie

špecialista analytik trhu

špecialistka marketingových analýz a prieskumu trhu

analytička prieskumu trhu

špecialistka analytička trhu

špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu

analytik prieskumu trhu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept