Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka na výrobné procesy

Description

Code

2141.4.1

Description

Špecialisti na výrobné procesy projektujú výrobné procesy pre rôzne druhy výrobných procesov. Pri navrhovaní a plánovaní výrobných procesov integrujú špecifiká a obmedzenia daného výrobného odvetvia alebo vyrábaného výrobku so všeobecnými a rozšírenými zásadami výrobnej techniky.

Alternatívne označenie

špecialista na výrobné procesy

špecialistka na výrobné procesy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept