Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predajca motorových vozidiel

Description

Code

5223.7.25

Description

Predajcovia motorových vozidiel predávajú autá a motorové vozidlá v špecializovaných predajniach.

 

Alternatívne označenie

predajkyňa motorových vozidiel

predajca motorových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept