Skip to main content

Show filters

Hide filters

generálny riaditeľ/generálna riaditeľka

Description

Code

1120.3

Description

Generálni riaditelia majú najvyššie postavenie v pyramídovej podnikovej štruktúre. Majú prehľad o fungovaní podniku, jeho oddeleniach, rizikách a zainteresovaných stranách. Analyzujú rôzne druhy informácií a vytvárajú medzi nimi väzby na účely rozhodovania. Slúžia ako komunikačné spojky s predstavenstvom, ktorých úlohou je podávanie správ a vykonávanie celkovej stratégie.

Alternatívne označenie

generálna riaditeľka

generálny riaditeľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept