Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

všeobecný administratívny pracovník/všeobecná administratívna pracovníčka

Description

Code

4110.1

Description

Všeobecní administratívni pracovníci majú na starosti vykonávanie administratívnych úloh v kancelárii a podporu obchodných činností v rámci oddelenia. Pomáhajú všetkým administratívnym pracovníkom, tajomníkom a asistentom pri triedení poštových zásielok, tlačív a dokumentov, pri vybavovaní telefonátov, vítaní klientov, plánovaní pracovných stretnutí a plánovaní schôdzok.

Alternatívne označenie

všeobecná administratívna pracovníčka

všeobecný administratívny pomocník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept